ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2021 рік

Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства

Трансформація організаційно-правових форм сільського господарства: від багатоукладності до латифундації

Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні

Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни

Стан конкуренції на ринках сортів та насіння сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції

Гендерна збалансованість в умовах децентралізації управління сільським розвитком

Наукове забезпечення розвитку аграрної реформи в Україні

Трансфер енергонеефективності: дешева гідроенергетика за рахунок аграріїв

Аналіз впливу факторів інноваційної активності підприємств агропромислового комплексу на стійкість їх економічного розвитку (англомовна)

Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі

Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві України

Соціально-економічні умови розвитку аграрного сектору

Урожайність або прибуток: альтернативи розвитку національного рослинництва

Оцінка розвитку галузі вівчарства

Розвиток ринку овочів в Україні

Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку

Ідентифікація відмінностей бухгалтерського обліку як галузі наукових знань та практичної діяльності: основа трансформаційних перетворень

Розвиток галузі біопалив як детермінанта cталого розвитку України

Стимулювання виробництва нішевих культур в Україні на основі фастплант-технологій

Теоретико-методологічні підходи до розробки інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору

Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі

Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств

Сировинна орієнтація аграрного сектору та її соціально-економічні наслідки для України

Стан та перспективи розвитку експорту зернових культур з України до країн Африки

Капіталізація як фактор підвищення конкурентоспроможності лісової галузі

Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств

Рейтингова оцінка рівня самозабезпечення господарських формувань в аграрному секторі

Методологія оцінки ефективності діяльності науково-інноваційних кластерів

Королівство Данія: досвід ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань

Виклики та можливі шляхи розв’язання проблем трудової міграції сільського населення

Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України

Методичні підходи до визначення грошової оцінки земель

Організаційно-економічні проблеми виробництва молока в Україні та їх вирішення

Хімічна меліорація кислих ґрунтів: організаційно-економічні заходи та сучасні технологічні рішення

Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості

Перспективи зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії

Оцінка мотиваційних чинників у розвитку аграрного підприємництва

Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку

Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення

Перспективи кліматичних змін на планеті Земля

Формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням ризиків пандемії COVID-19

Роль соціального капіталу аграрного підприємства в імплементації засад корпоративної соціальної відповідальності

Перспективи розвитку зерновиробництва в Кіровоградській області

Регулювання обігу ГМ-культур в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Ефективність інноваційної діяльності харчової промисловості в системі цілей сталого розвитку країни

Проблеми та інструменти державної організаційно-економічної підтримки розвитку циркулярної економіки

Лідерство в ролі мотиваторів та стимуляторів продуктивності співробітників (англомовна)

Ненафтові експортні виклики нафтових країн на прикладі Азербайджану (англомовна)

Теоретичні засади сільського розвитку

Сторінки