ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2021 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства

Трансформація організаційно-правових форм сільського господарства: від багатоукладності до латифундації

Економіка агропромислового виробництва

Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні

Аграрний ринок

Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни

Стан конкуренції на ринках сортів та насіння сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Гендерна збалансованість в умовах децентралізації управління сільським розвитком

Історія аграрної економічної думки

Наукове забезпечення розвитку аграрної реформи в Україні

Наукова дискусія

Трансфер енергонеефективності: дешева гідроенергетика за рахунок аграріїв

Сторінка молодого науковця

Аналіз впливу факторів інноваційної активності підприємств агропромислового комплексу на стійкість їх економічного розвитку (англомовна)

Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі

Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві України