ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 323.325 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101053
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Гендерна збалансованість в умовах децентралізації управління сільським розвитком / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 53

Мета статті – теоретично й науково обґрунтувати основні методичні засади щодо досліджень гендерної рівності та впровадження принципів, які охоплюють сферу життя сільських людей. Методика дослідження. Застосовано методи монографічного та логічного аналізу розвитку сільських територій в системі гендерної політики. Проаналізовано питання децентралізації на селі як процесу перерозподілу функцій і основних повноважень під кутом гендера. Сконцентровано увагу на участі жінок у реформах на місцевому рівні. Результати дослідження. Висвітлено питання щодо гендерних проблем: забезпечення рівних прав і можливостей в економічному, суспільно-політичному житті сільського населення. Приділено увагу гендерній ролі жінки за характеристикою її поведінки як матері, дружини, господині, берегині роду. Встановлено, що в процесі реформи децентралізації розкриваються значно ширші повноваження і напрями розвитку в економічному і соціальному житті сільських людей. Елементи наукової новизни. Охарактеризовано зацікавленість громад у рівному партнерстві між чоловіками і жінками в будь-яких ініціативах економічного, соціально-побутового та духовного розвитку їхнього сільського регіону, що набуває форми гендерної збалансованості. Розглянуто прагнення справедливого доведення їх участі в суспільному житті, не применшуючи при цьому ролі жінок та їх праці. Цілеспрямованість повинна бути направлена на подолання закоренілих стереотипів. Звернено увагу на зацікавлення наукового світу у доведенні важливості гендерної рівності для суспільства. Практична значущість. За результатами досліджень виокремлено, що гендер, як суспільно-сконструйоване явище, має забезпечити рівнозначиме представлення кожної статі у суспільному процесі, з дотриманням поваги і розумінням прикладених зусиль у їх досягненнях. Запропоновано ряд важливих принципів, що охоплюють сферу життя сільського суспільства. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: гендер; гендерна збалансованість; сільські території; децентралізація; гендерні знання; сільське жіноцтво; жінка-лідерка

Список використаних джерел

 1. Блик Людмила. Дніпро. Гендерна збалансованість, або як жінки Дніпропетровщини ефективно керують громадами. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2641605-genderna-zbalansovanist-abo-ak-zinki-dnipropetrovsini-efektivno-keruut-gromadami.html.
 2. Данчева Ольга. Залучення жінок у процес імплементації реформ з децентралізації. Київ, 2017. URL : https://np.pl.ua/2017/09/pyryatynska-oth-vizme-uchast-u-shkoli-mistsevoho-samovryaduvannya-despro-2017/.
 3. Державна служба статистики України URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Жигірь А. А. Підвищення зайнятості на селі як складова розвитку сільськогосподарських територій. Економіка та держава. 2012. № 5. С. 14-16.
 5. Кобиляцька Вікторія. Жінки в селі: життя в умовах наступу агропрмисловості. URL : https://povaha.org.ua/zhinky-v-seli-zhyttya-v-umovah-nastupu-ahropromyslovosti/.
 6. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51-58.
 7. Марченко Ксенія. Жінки-лідерки: три історії лідерок місцевого самоврядування. URL : https://decentralization.gov.ua/news/11162.
 8. Патика Н. І., Нартюк О. В. Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 42-51.
 9. Попова О. Л. Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в сучасній аграрній політиці. Економіка України. 2014. № 2. С. 32-43.
 10. «Слово і діло». Аналітичний портал. «Як змінювався гендерний склад Ради останні 30 років». Політика. 06.03.2020. URL : https://www.slovoidilo.ua/2020/03/06/infografika/polityka/yak-zminyuvavsya-hendernyj-sklad-rady-ostanni-30-rokiv.
 11. Талавиря М. П. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 75-79.
 12. Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Світайло. Суми : Вид-во РА «Хорошие люди», 2013. 209 с.
 13. Bactels H. Die Struktur und die Bestimmund sgrunde der Human Kapitals dildung in der Landwirtschaft. Kiel: Wiss – Vest.
 14. Florin Marin (адаптований переклад з англійської). Як ми говоримо про гендер: 10 комунаційних принципів, аби показати, що гендерна рівність для нас важлива. URL : https://undpukraine.medium.com.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_53_59.pdf