ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 633. 15:631.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102015
Економіка агропромислового виробництва

Урожайність або прибуток: альтернативи розвитку національного рослинництва / Жерліцин Д.М., Скрипник А.В., Клименко Н.А., Тужик К.Л. // Економіка АПК. - 2021. - № 2 - С. 15

Мета статті – визначити за допомогою економетричних і оптимізаційних методів пріоритетні стратегії аграрного бізнесу в галузі рослинництва та порівняти з існуючими у країн-лідерів у використанні інновацій у галузі рослинництва. Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні методів економетричного аналізу для побудови трендів (тенденцій) в динаміці урожайності зернових у країнах-лідерах у використанні аграрних інноваційних технологій. Результати дослідження. За використання спадної маргінальної урожайності зернових залежно від обсягу витрат, які визначаються вартістю імпорту технологій з розрахунку на 1 га, отримано оптимальні величини витрат як для максимальної врожайності, так і для максимального прибутку. Доведено, що на окремих часових інтервалах витрати аграріїв надмірно завищені не тільки відносно оптимізації прибутку, а й для оптимізації врожайності. Елементи наукової новизни. В результаті економетричного аналізу визначено, що використання як цільової функції максимізації врожайності приводить до суттєвого зростання варіативності цього показника, тоді як помірне зростання урожайності супроводжується суттєво меншою варіативністю. Практична значущість. Показано, що представлення маргінальної урожайності у вигляді спадної лінійної функції підтверджується на практиці. Подальші дослідження при наявності детальної інформації за виробничими процесами в окремих аграрних підприємствах можуть бути проведені методами панельної регресії. Табл.: 4. Рис.: 3. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: маргінальна урожайність; тренд; імпорт технологій, варіативність, оптимізація прибутку; погодні ризики

Список використаних джерел

 1. Angelsen A., Kaimowitz D. Agricultural Technologies and Tropical Deforestation (Cabi) (First ed.). CABI. (2001). URL : https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0101E0.pdf.
 2. Behnke G. D., Zuber S. M., Pittelkow C. M., Nafziger E. D., Villamil M. B. Long-term crop rotation and tillage effects on soil greenhouse gas emissions and crop production in Illinois, USA. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2018. Vol. 261. Р. 62–70. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.03.007.
 3. Börjeson L. Boserup backwards? Agricultural intensification as ‘its own driving force’ in the mbulu highlands, tanzania. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 2007. № 89(3). Р. 249–267. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00252.x.
 4. Econometric Analysis by Greene, William H 7th (seventh) Edition (2011) (7th ed.). 2011. Pearson Education.
 5. FAOSTAT. 2019. FAOSTAT. URL : http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFB.
 6. FAOSTAT. 2019. FAOSTAT. URL : http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
 7. Oerke E.-C. Crop losses to pests. The Journal of Agricultural Science. 2005. Vol. 144(1). P. 31–43. https://doi.org/10.1017/s0021859605005708.
 8. Pingali P. L. Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. Vol. 109(31). P. 12302–12308. https://doi.org/10.1073/pnas.0912953109.
 9. Pretty J., Bharucha Z. P. Sustainable intensification in agricultural systems. Annals of Botany. 2014. Vol. 114(8). P. 1571–1596. https://doi.org/10.1093/aob/mcu205.
 10. Skrypnik A., Talavyria M., Bukin M. The rise of the ‘emerging economies’: towards functioning agricultural markets and trade relations? World wheat market instability inspired by emerging markets. Journal of Financial Management and Accounting. 2015. № 3(1). Р. 39–47. URL : https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=445573.
 11. Skrypnyk A., Zhemoyda O., Klymenko N., Galaieva L., Koval T. Econometric Analysis of the Impact of Climate Change on the Sustainability of Agricultural Production in Ukraine. J. Ecol. Eng. 2021. № 22(3). Р. 275–288 https://doi.org/10.12911/22998993/132945.
 12. US Inflation Calculator. URL : https://www.usinflationcalculator.com.
 13. Буняк Н. М., Данилко І. М. Організаційно-економічний механізм просування сортів зернових колосових культур іноземної селекції на ринки України. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 23-33.
 14. Захарчук О. В. Світовий ринок насіння та місце України в ньому. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 16-24.
 15. Клименко Н. А. Біологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології. Аграрна наука і освіта. Київ : НАУ, 2008. Т. 9. № 3–4. С. 105–108.
 16. Кропивко М. Ф. Позитиви і негативи аграрного устрою України. Економіка АПК. 2020. № 7. С. 6-19.
 17. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5.
 18. Олійник О. В., Макогон В.В., Брік С.В. Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 50-58.
 19. Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2021 році (березень 2021 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 20 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_02_p_15_25.pdf