ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2021 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств

Сировинна орієнтація аграрного сектору та її соціально-економічні наслідки для України

Аграрний ринок

Стан та перспективи розвитку експорту зернових культур з України до країн Африки

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Капіталізація як фактор підвищення конкурентоспроможності лісової галузі

Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств

Аграрний менеджмент і підприємництво

Рейтингова оцінка рівня самозабезпечення господарських формувань в аграрному секторі

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методологія оцінки ефективності діяльності науково-інноваційних кластерів

Досвід господарювання в аграрній сфері

Королівство Данія: досвід ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Наукова дискусія

Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань

Виклики та можливі шляхи розв’язання проблем трудової міграції сільського населення