ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.2 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103089
Досвід господарювання в аграрній сфері

Королівство Данія: досвід ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Юрченко І.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 3 - С. 89

Мета статті – розкрити досвід функціонування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Данії задля подальшої імплементації в українську практику позитивних та уникнення негативних аспектів такого досвіду. Методика дослідження. У процесі дослідження використано емпіричний метод (комплексна оцінка сучасної моделі ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Данії); узагальнення й систематизації (побудова концепції та логічно-структурної моделі економічного обігу земель); абстрактно-логічний метод (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Встановлено, що жорстко регульований ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Данії було змінено на більш ліберальний, з дозволом на купівлю земель іноземцям. Проте це не тільки не залучило, як очікувалося, інвестиції, а навпаки, призвело до ще більш негативних та кризових явищ у країні. Визначено основний інструментарій, механізми та умови функціонування обігу земель в сільському господарстві Данії. Елементи наукової новизни. Встановлено основну мету регулювання ринкового обігу земель у сільському господарстві Данії. Досліджено нормативно-правову базу Данії щодо регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Сформовано структурно-логічну схему ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Отримало подальший розвиток положення щодо Української моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення з урахуванням досвіду досліджуваної країни. Практична значущість. Отримані результати дослідження досвіду Королівства Данія щодо ринкового обігу земель, в частині надання доступу нерезидентів до права купівлі земель сільськогосподарського призначення, є наочно-практичною відповіддю і застереженням, що, безсумнівно, має бути враховано в Україні. Застосування дослідженого досвіду Данії повинно сприяти побудові ефективної моделі ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: земельні відносини; земельна реформа; ринковий обіг земель; державне регулювання; ринок земель; зарубіжний досвід

Список використаних джерел

 1. Добряк Д. С., Шкуратов О. І. Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 6-17. https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2018.
 2. Кірейцева О. В. Сучасні тенденції функціонування ринку землі у Франції. Інтернаука. 2016. № 12(2). С. 74-76.
 3. Левек Р. Сільськогосподарські структури, сталість продовольчих систем та регулювання земельних ринків. Економіка АПК. 2020. № 1. С. 18-33. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001018.
 4. Левек Р., Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 5-12. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201710005.
 5. Лупенко Ю.О., Ходаківська О. В. Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 5-15. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809005.
 6. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 22-28.
 7. Саблук П. Т. Особливості об’єктивного процесу освоєння земельних ринкових відносин. Вісник аграрної науки. 2021. № 5(99). С. 65-71
 8. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринку земельних відносин. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 55-60.
 9. Ходаківська О. В., Левек Р. Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 5-17.
 10. Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 84-92. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902084.
 11. Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme No 27/2017 Miljø- og Fødevareministeriet of 4 January 2017 [el. res.]. URL : https://www.retsinformation.dk/Forms/ R0710.aspx?id=186169#id06eb37 (дата звернення 28.05.2021 р.).
 12. Danmarks Statistik. URL : https://www.dst.dk/en (дата звернення: 28.05.2021 р.). https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/dnk/all/show/2017/ (дата звернення 28.05.2021 р.).
 13. Lov om landbrugsejendomme No 435/2004 Miljø- og Fødevareministeriet of 6 June 2004 [el. res.]. URL : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8026 (дата звернення: 28.05.2021 р.).
 14. Lueder I. Danish farmland investments: a window of opportunity. Geneva. 2013. URL : http://www.blueharvest.ch/wp-content/uploads/2013/11/Danish-farmland_Market.pdf (дата звернення: 28.05.2021 р.).
 15. Observatory of Economic Complexity. Denmark export 2017. URL : https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/dnk/all/show/2017/ (дата звернення: 28.05.2021 р.).
 16. Om ejerskab af landbrugsjord. URL : http://www.jak.dk/ om-ejerskab-af-landbrugsjord/ (дата звернення: 28.05.2021 р.).
 17. Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954 til 2025. Еn undersøgelse fra Københavns Universitet. 2017. 12 p. URL : https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/bilag/230/1717575.pdf (дата звернення :28.05.2021 р.).
 18. Zaiats V. The Farmland Market for Agribusiness Development in Ukraine. European Journal of Science and Research. 2019. Vol. 1. P. 91-97.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_03_p_89_96.pdf