ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2021 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України

Методичні підходи до визначення грошової оцінки земель

Економіка агропромислового виробництва

Організаційно-економічні проблеми виробництва молока в Україні та їх вирішення

Хімічна меліорація кислих ґрунтів: організаційно-економічні заходи та сучасні технологічні рішення

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості

Зовнішньоекономічні відносини

Перспективи зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Оцінка мотиваційних чинників у розвитку аграрного підприємництва

Проблеми економічної теорії

Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку

Наукова дискусія

Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення

Перспективи кліматичних змін на планеті Земля