ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2021 рік

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням ризиків пандемії COVID-19

Роль соціального капіталу аграрного підприємства в імплементації засад корпоративної соціальної відповідальності

Економіка агропромислового виробництва

Перспективи розвитку зерновиробництва в Кіровоградській області

Регулювання обігу ГМ-культур в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Ефективність інноваційної діяльності харчової промисловості в системі цілей сталого розвитку країни

Проблеми економічної теорії

Проблеми та інструменти державної організаційно-економічної підтримки розвитку циркулярної економіки

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Лідерство в ролі мотиваторів та стимуляторів продуктивності співробітників (англомовна)

Наукова дискусія

Ненафтові експортні виклики нафтових країн на прикладі Азербайджану (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Теоретичні засади сільського розвитку

Теоретичні аспекти сутності банківського кредиту та особливості кредитних відносин в аграрному секторі економіки