ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 351.77;631/635 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105038
Економіка агропромислового виробництва

Регулювання обігу ГМ-культур в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Дідковська Л.І. // Економіка АПК. - 2021. - № 5 - С. 38

Мета статті – дослідити світовий досвід поводження з ГМО, висвітлити прогалини в регулюванні обігу ГМ-культур в Україні та розробити рекомендації щодо їх усунення з урахуванням кращих європейських практик та вітчизняних особливостей. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (для аналізу поширення ГМ-культур у світі), статистичний (для аналізу динаміки площ під ГМ-культурами у світі), емпіричний (комплексна оцінка сучасного стану регулювання обігу ГМО), абстрактно-логічний метод (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Висвітлено світовий досвід поводження з ГМО. Охарактеризовано сучасний стан державного регулювання обігу ГМ-культур в Україні та окреслено основні напрями його вдосконалення. Зважаючи на відсутність реєстрації ГМ-сортів сільськогосподарських культур в Україні, обґрунтовано доцільність формування дієвої системи їхньої реєстрації, а також впровадження системи контролю та моніторингу за вирощуванням лише зареєстрованих сортів сільгоспкультур, що убезпечить від стихійного ввезення та незаконного вирощування ГМ-культур. Обґрунтовано необхідність впровадження комплексного підходу до регулювання обігу ГМ-культур і ГМ-продукції в Україні й активізації процесу уніфікації вітчизняної та європейської нормативно-правової бази у сфері регулювання обігу ГМО. Елементи наукової новизни. Досліджено сучасний стан державного регулювання обігу ГМ-культур і ГМ-продукції в Україні та окреслено перспективи його вдосконалення з урахуванням кращих європейських практик. Практична значущість. Визначено прогалини в державному контролі за використанням ГМО, а також у питаннях відповідальності за правопорушення у сфері поводження з ГМО та забезпечення біобезпеки, запропоновано заходи з їх усунення. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: ГМ-культури; ГМО; трансгенні культури; наближення законодавства; Угода про асоціацію з ЄС; комплексний підхід; сільгосптоваровиробники

Список використаних джерел

 1. Біляк Ю. В. Конфлікт за регулювання ГМО в Україні між державними органами. Агросвіт. 2016. № 9. С. 20-25.
 2. Волков О. Державне регулювання обігу ГМО в Україні: поточний стан та концепція реформування. Проєкт USAID «АгроІнвест». 2014. 37 с. URL : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KRK3.pdf
 3. Генетично модифіковані організми: трансгенні культури, ферментні препарати, харчові продукти : монографія / П. Х. Пономарьов, Н. В. Притульська, І. В. Донцова. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014, 208 с.
 4. Євстафієва Ю. М. Генетично модифіковані рослини ̶ проблеми і перспективи використання у годівлі тварин. Scientific Collection «InterConf», (32): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (October 16-18, 2020) in Ottawa, Canada. 2020. Р. 281-288.
 5. Кирієнко А. ГМО в Україні: чи потрібно і як краще перевірити сировину. URL : https://agroportal.ua/ua/publishing/lichnyi-vzglyad/gmo-v-ukraine-nuzhno-li-i-kak-luchshe-proverit-syre/.
 6. Мартинюк А. О. Проблеми державного регулювання обігу генно-модифікованої продукції в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 3. Т. 1. С. 216-220. URL : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2017/2017_3_1/jrn/pdf/40.pdf.
 7. Михайлов Ю. Маркування продукції на вміст ГМО – стрижи баранів! (2010) URL : https://propozitsiya.com/ua/markuvannya-produktiv-na-vmist-gmo-strizhi-baraniv.
 8. Нововведение в регулировании ГМО в ЕС и США. URL : http://www.ictsd.org/bridges-news.
 9. Українське законодавство щодо ГМО наблизять до стандартів ЄС. URL : https://agroportal.ua/ua/news/ukraina/ukrainskoe-zakonodatelstvo-otnositelno-gmo-priblizyat-k-standartam-es/#.
 10. Украина без ГМО: сколько можно закрывать глаза на мировые тренды и наши реалии. URL : www.liga.net.
 11. International service for the Acquisition of Agri-biotech Application (ISAAA). URL : http://www.isaaa.org.
 12. Matres J. M., Hilscher J., Datta A., Armario-Na´jera V., Baysal C., He W., Huang X., Zhu Ch., Valizadeh-Kamran R., Trijatmiko K. R., Capell T., Christou P., Stoger E., Slamet-Loedin I. H. Genome editing in cereal crops: an overview. Transgenic Research. 2021. P. 461-498. URL : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11248-021-00259-6.pdf.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_05_p_38_45.pdf