ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.364;338.439.4;316.422;311.12 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105046
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Ефективність інноваційної діяльності харчової промисловості в системі цілей сталого розвитку країни / Коваленко О.В., Ященко Л.О. // Економіка АПК. - 2021. - № 5 - С. 46

Мета статті – удосконалити підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності в харчовій промисловості та окремих її підгалузях для виявлення перспектив розвитку і проблем, здатних стримувати сталий розвиток цієї сфери виробництва та країни загалом. Методика дослідження. Застосовано методи теоретичних узагальнень та порівнянь, які дали можливість комплексно розглянути й узагальнити методичні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності в галузях промисловості. При систематизації розрахункових даних щодо інтенсивності витрат на інновації використано прийоми статистичної класифікації та групування. Для досягнення мети дослідження удосконалено методику оцінки рівня технологічності галузей промисловості (за основу використано методику ОЕСР), що дало можливість по-новому оцінити ефективність інноваційної діяльності підгалузей харчової промисловості з акцентом на комп’ютеризацію виробництва. Результати дослідження. Представлено методичний підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності в підгалузях харчової промисловості. В основу дослідження покладено методику ОЕСР щодо оцінки технологічності галузей промисловості, яка полягає в обчисленні середньозважених коефіцієнтів інтенсивності витрат на наукові дослідження і розробки (НДР). Застосування цього підходу до харчової промисловості підтвердило надто низький рівень в її інноваційної технологічності. Виявлено, що через відсутність релевантних статистичних даних щодо витрат на НДР ускладнюється оцінка ефективності інноваційної діяльності її окремих підгалузей. Цю проблему запропоновано вирішити за допомогою показників капітальних інвестицій, що вкладаються у програмне забезпечення підгалузей і безпосередньо пов’язані з рівнем комп’ютеризації технологічних процесів. Отримані показники інтенсивності витрат на програмне забезпечення ранжовано у порядку спадання і розподілено на три групи за рівнем комп’ютеризації, яка характеризує ефективність інноваційної діяльності, оскільки зі зростанням її рівня підвищуються прибутки і рентабельність у підгалузях. Зазначене сприятиме виконанню цілей сталого розвитку країни (зокрема цілі 2 і 9) та підвищенню конкурентоспроможності харчової промисловості. Елементи наукової новизни. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності інноваційної діяльності підгалузей харчової промисловості України, що сприятиме формуванню нового погляду на методологію дослідження цієї сфери знань. Практична значущість. Розраховано на фахівців у сфері економіки харчової промисловості, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Результати дослідження можуть застосовуватися фахівцями для оцінки рівня технологічності галузей промисловості. Табл.: 3. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: ефективність; інноваційна діяльність; сталий розвиток; рівень технологічності; коефіцієнт інтенсивності витрат; харчова промисловість

Список використаних джерел

 1. Aguiler J. M. Perspective Seligman lecture 2005 food product engineering: Building the right structures. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2006. Vol. 86. P. 1147-1155.
 2. Archive: Europe 2020 indicators – R&D and innovation. 2018. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Europe_2020_indicators_-_R%26D_and_innovation&oldid=383721.
 3. Bigliardi B., Ferraro G., Filippelli S., Galati F. Innovation Models in Food Industry: A Review of The Literature. Journal of Technology Management & Innovation. 2020. Vol. 15. Is. 3. Р. 97-108. ISSN: 0718-2724. (http://jotmi.org).
 4. Bigliardi B., Ferraro G., Filippelli S., Galati F. The past, present and future of open innovation. European Journal of Innovation Management. 2020. https://doi.org/10.1108/EJIM-10-2019-0296. URL : https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJIM-10-2019-0296/full/pdf?title=the-past-present-and-future-of-open-innovation.
 5. Cillo V., Rialti R., Bertoldi B., Ciampi F. Knowledge management and open innovation in agri-food crowdfunding. British Food Journal. 2019. Vol. 121. № 2. P. 242-258. https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2018-0472.
 6. Ekezie F. G. C., Sun D. W., Cheng J. H. A review on recent advances in cold plasma technology for the food industry: Current applications and future trends. Trends in Food Science & Technology. 2017. № 69. P. 46-58.
 7. Emamisaleh K., Rahmani K., Iranzadeh S. Sustainable supply chain management practices and sustainability performance in the food industry. The South East Asian Journal of Management. 2018. Vol. 12. № 1. Р. 119.
 8. FoodDrinkEurope-Data-Trends-2020-digital. 2020. URL : https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/FoodDrinkEurope-Data-Trends-2020-digital.pdf.
 9. Franceschelli M. V., Santoro G., Candelo E. Business model innovation for sustainability: a food start-up case study. British Food Journal. 2018. Vol. 2. № 10. Р. 2483-2494.
 10. Garzon Delvaux P. A., Hockmann H., Voigt P., Ciaian P., Gomez y Paloma S. The impact of private R&D on the performance of food-processing firms: Evidence from Europe, Japan and North America. Report to the FP7 IMPRESA project. EUR 28249 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2018. 57 р. ISBN 978-92-79-63972-2, https://doi.org/10.2788/85468,JRC104144.
 11. He X., Deng H., Hwang H. M. The current application of nanotechnology in food and agriculture. Journal of Food and Drug Analysis. 2019. Vol. 27. № 1. Р. 1-21.
 12. Khramtsov A. G., Evdokimov I. A., Lodygin A. D., Budkevich R. O. Technology development for the food industry: a conceptual model. Foods and Raw Materials. 2014. Vol. 2, № 1. 2226. ISSN 2308-4057. URL : https://www.researchgate.net/publication/262831549_Technology_Development_for_the_Food_Industry_A_Conceptual_Model.
 13. Majid I., Nayik G. A., Dar S. M., Nanda V. Novel food packaging technologies: Innovations and future prospective. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 2018. Vol. 17. № 4. Р. 454-462.
 14. Masood H., Trujillo F. J. Engineering properties of food. Reference Module in Food Sciences. 2016. (р. B9780081005965033000). https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.03418-1. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081005965034181?via%3Dihub.
 15. Matthew N. O. Sadiku, Damilola S. Adesina, Sarhan M. Musa Food Engineering, International. Journal of Trend in Research and Development. 2019. Vol. 6. № 1. Р. 9091. ISSN: 2394-9333 www.ijtrd.com. URL : http://www.ijtrd.com/papers/IJTRD20254.pdf.
 16. Menrad K. Innovations in the Food Industry in Germany. Research Policy. 2004. Vol. 33. № 6. Р. 845-878. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733304000101.
 17. Niranjan K. A possible reconceptualization of food engineering, Food and Bioproducts Processing. 2016. Vol. 99. P. 78-89. ISSN 0960-3085. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2016.04. 003. Available at: http://centaur.reading.ac.uk/65618/.
 18. OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity: OECD Science, Technology and Industry Working Papers. 2016. № 4. 25 р. URL : https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlv73sqqp8r-en.pdf?expires=1622111572&id=id&accname=guest&checksum=E437303470901D790EE6D498915405B4.
 19. Rabadán A., González-Moreno Á., Sáez-Martínez F. J. Improving firms’ performance and sustainability: The case of ecoinnovation in the agri-food industry. Sustainability. 2019. Vol. 11. № 20. P. 5590. https://doi.org/10.3390/su11205590. URL : https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5590.
 20. Research and innovation statistics at regional level. 2020. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Research_and_innovation_statistics_at_regional_level&oldid=518354.
 21. Rauter R., Perl-Vorbach E., Baumgartner R. J. Is open innovation supporting sustainable innovation? Findings based on a systematic, explorative analysis of existing literature. International Journal of Innovation and Sustainable Development. 2017. Vol. 11. № 2-3. P. 249-270.
 22. Saguy I. S. Challenges and opportunities in food engineering: Modeling, virtualization, open innovation and social responsibility. Journal of Food Engineering, 2016. Vol. 176. P. 28.
 23. Saguy S., Taoukis P.S. From open innovation to enginomics: paradigm shifts. Trends in Food Science & Technology. 2017. Vol. 60. P. 64-70.
 24. Saguya I. S., Roosb Y. H., Cohen E. Food engineering and food science and technology: Forward-looking journey to future new horizons, Innovative Food Science and Emerging Technologies. 2018. Vol. 47. P. 326-334.
 25. Santeramo F. G., Carlucci D., De Devitiis B., Seccia A., Stasi A., Viscecchia R., Nardone, G. Emerging trends in European food, diets and food industry. Food Research International. 2018. Vol. 104. P. 39-47.
 26. Santoro G., Ferraris A., Winteler D. J. Open innovation practices and related internal dynamics: case studies of Italian ICT SMEs. EuroMed Journal of Business. 2019. Vol. 14. № 1. P. 47-61. https://doi.org/10.1108/EMJB-05-2018-0031.
 27. Stanco M., Nazzaro C., Lerro M., Marotta G. Sustainable Collective Innovation in the Agri-Food Value Chain: The Case of the “Aureo” Wheat Supply Chain. Sustainability. 2020. Vol. 12. p. 5642.
 28. The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG R&I. 2020. URL : https://iri.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-12/EU%20RD%20Scoreboard%202020%20FINAL%20online.pdf.
 29. Использование инновационного потенциала может способствовать устойчивому развитию в Восточной Европе и Южном Кавказе: исследование Европейской Экономической Комиссии ООН. Доклад (ноябрь 2020 г.). URL : https://unece.org/ru/economic-cooperation-and-integration/press/ispolzovanie-innovacionnogo-potenciala-mozhet.
 30. Обзор стран. Исследование Европейской Экономической Комиссии ООН. 2020. URL : https://unece.org/DAM/ANNEX_2_RUSSIAN_IPO_Country_Snapshots.pdf.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_05_p_46_56.pdf