ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 368.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107095
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інструменти державного регулювання ринку агрострахування / Артімонова І.В., Ткаченко К.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 7 - С. 95

Мета статті – розробити практичні рекомендації щодо удосконалення інструментів державного регулювання ринку агрострахування. Методика дослідження. За основу досліджень слугували загальнонаукові методи дослідження, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів з питань страхування в аграрному секторі економіки, нормативно-правові акти та Інтернет-ресурси. Застосування методу порівняння, монографічного методу в поєднанні з методом індукції дало змогу систематизувати й узагальнити зарубіжний досвід державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Результати дослідження. Систематизовано причини необхідності удосконалення системи державного регулювання ринку агрострахування. Виконано огляд міжнародного практичного досвіду формування систем державної підтримки сільськогосподарського страхування. Розглянуто нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції. Акцентовано увагу на існуючих програмах захисту сільгосптоваровиробників від настання ризиків з боку держави. Здійснено оцінку сучасного стану ринку агрострахування в Україні та визначено перспективи його розвитку з використанням інструментарію державного регулювання. Елементи наукової новизни. Доведено, що агрострахування являє собою новий дієвий інструмент державної підтримки аграріїв у разі настання ризиків, який сприятиме поліпшенню економічних показників аграрного сектору України. Практична значущість. Запропоновано заходи щодо удосконалення інструментів державного регулювання ринку агрострахування. Запровадження державної підтримки агрострахування сприятиме зростанню вітчизняного ринку страхування сільськогосподарської продукції, що забезпечить додаткові надходження до державного бюджету. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: агрострахування; ризик; субсидії; Аграрний страховий пул; страхове покриття; страхова премія; державний бюджет

Список використаних джерел

 1. Аграрії отримають підтримку держави для страхування продукції – Національний банк вітає ухвалений закон. URL : https://bank.gov.ua/ua/news/all/agrariyi-otrimayut-pidtrimku-derjavi-dlya-strahuvannya-produktsiyi--natsionalniy-bank-vitaye-uhvaleniy-zakon (дата звернення: 04.07.2021).
 2. В Україні планують створити Держагентство з агрострахування. URL : https://www.growhow.in.ua/v-ukrayini-planuyut-stvoryty-derzhagentstvo-z-agrostrahuvannya/ (дата звернення: 05.07.2021).
 3. Віленчук О. М., Дема Д. І., Недільська Л. В. Роль аграрного страхування у формуванні сучасної доктрини продовольчої безпеки в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 8. С. 104-111.
 4. Галайко А. М. Державна підтримка страхування продукції сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18(1). С. 85-88.
 5. Лупенко Ю. О., Андрос С. В. Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 6-19.
 6. Музичка Ю. М., Дадак О. О. Зарубіжний досвід аграрного страхування та перспективи його адаптації в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. 2020. Т. 22. № 95. С. 22-26.
 7. Павленко О. П. Система аграрного страхування як комплексний інструмент управління ризиками. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69). № 6 (2). С. 98-102.
 8. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : проєкт Закону України від 18.02.2021 № 1601-ІХ. URL : https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/207398.html (дата звернення: 02.07.2021).
 9. Ролінський О. В., Улянич Ю. В., Пташник С. А. Сучасний стан ринку аграрного страхування України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Вип. 97(2). С. 208-218.
 10. Томашевський Ю. Основні методи проведення страхування урожаю сільськогосподарських культур та їхні переваги і недоліки. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. 2019. № 26. С. 124-128.
 11. Тулуш Л. Д., Прокопчук О. Т. Ринок агрострахування в Україні : тенденції та перспективи. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 55–67.
 12. Чечоткін В. В., Пристемський О. С. Страхування сільськогосподарських виробників як запорука успішного розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 30. С. 214-217.
 13. Шолойко А. С. Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні. АгроСвіт. 2017. № 17. С. 20–24.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_07_p_95_102.pdf