ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2021 рік

Аграрна політика і реформування

Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Наукові дослідження у сфері земельних відносин: еволюція становлення та перспективи розвитку

Кооперація та агропромислова інтеграція

Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Молокопродуктовий підкомплекс у реалізації цілей сталого розвитку

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Теоретичні основи посилення дієвості вітчизняного інституту аудиту

Фінансові ризики бюджетної безпеки та їх державне регулювання

Аграрний менеджмент і підприємництво

Оплата праці в двонаправленому розвитку аграрного підприємництва

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Стратегічні орієнтири та пріоритетні напрями сталого розвитку сільських громад і територій в Україні в умовах децентралізації влади

Зовнішньоекономічні відносини

Цінові тенденції та цінові співвідношення в умовах пандемії COVID-19: кейс-аналіз окремих країн

Продовольче забезпечення в Україні та світі в умовах пандемії COVID-19 (англомовна)