ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2021 рік

Колонка головного редактора

Соціальний розвиток українського села (англомовна)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціальний розвиток села в умовах децентралізації влади

Економіка агропромислового виробництва

Макроекономічний інвестиційний процес у сільському господарстві України

Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні в умовах європейського зеленого курсу

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Методичні та практичні аспекти підвищення капіталізації агробізнесу

Зовнішньоекономічні відносини

Зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією України в умовах поширення пандемії COVID-19

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Управління аграрним землекористуванням у контексті нелінійного підходу

Вибір моделі аграрного устрою України як основи всебічного сталого сільського розвитку

Наукова дискусія

Глобальна кліматична криза та її вплив на розвиток аграрного сектору економіки України

Сторінка молодого науковця

Методичні підходи до оцінки фінансових ризиків аграрного сектору