ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2021 рік

Колонка головного редактора

Економіка насінництва (англомовна)

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Наукове забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні

Аграрна політика і реформування

Проблеми модернізації земельних відносин в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Ефективність господарського механізму взаємодії учасників молочного ринку та функціонування молокопереробних підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Інноваційні стратегії мінімізації ризиків сільського населення щодо захищеної зайнятості, викликаних пандемією коронавірусу та інституційними обмеженнями

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Потенційні напрями фінансового стимулювання розвитку науково-інноваційних кластерів

Зовнішньоекономічні відносини

Зовнішня торгівля аграрними товарами України в контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом

Сторінка молодого науковця

Класифікація фінансових інструментів: обліково-контрольний аспект

Шляхи підвищення прибутку від експорту української кукурудзи на світовому ринку

Електронне урядування економіки майбутнього: світовий досвід та перспективи України (англомовна)