ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2021 рік

Колонка головного редактора

Економіка аграрних перетворень (англомовна)

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Основні суперечності організаційно-економічного механізму розвитку аграрної сфери України та шляхи їх врегулювання

Аграрний менеджмент і підприємництво

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств у системі формування їх конкурентних стратегій

Методи оцінки рівня розвитку суб’єктів аграрного підприємництва

Соціальний капітал у розвитку соціального підприємництва

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Концептуальні засади формування Smart-територій в Україні

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методика початкового маркетингового аналізу сайтів конкурентів у процесі просування науково-інноваційної продукції

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Державна політика у сфері впровадження біоенергетичних технологій в контексті її нормативно-правового забезпечення

Інституційні фактори розвитку продуктивності праці в аграрному підприємництві

Проблеми економічної теорії

Формування продовольчих систем: теоретико-сутнісні аспекти

Сторінка молодого науковця

Імперативи формування організаційного механізму ефективного функціонування молокопереробних підприємств