ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2021 рік

Теоретичні аспекти сутності банківського кредиту та особливості кредитних відносин в аграрному секторі економіки

Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору та сільських територій

Наукове обґрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері

Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах впливу пандемії COVID-19

Стратегічне управління розвитком галузі коноплярства

Ефективність виробництва зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи підвищення

Інвестиції як основа зростання аграрної економіки України

Сучасний стан та перспективи матеріально-технічного забезпечення сільського господарства

Регулювання земельних відносин: нормативно-правовий аспект у контексті сучасних законодавчих змін

Методологічні положення сільського розвитку в контексті функціонування об’єднаних територіальних громад

Метрики показників ефективності державної підтримки малого підприємництва в аграрному секторі

Аграрна реформа в Україні, її наукове забезпечення, результативність

Гарантування продовольчої безпеки в умовах поширення COVID-19

Аналіз виробництва та споживання овочів і картоплі в регіонах України

Сучасні тенденції формування ринку кормозбиральної техніки

Роль підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції у розвитку сільських територій

Суспільні інтереси і права людини за ринкового обігу сільськогосподарських земель: світовий досвід для України

Корупційні ризики у сфері земельних відносин та напрями їх мінімізації

Концептуальні засади біоорієнтованої економіки в контексті сталого розвитку

Інструменти державного регулювання ринку агрострахування

Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції

Наукові дослідження у сфері земельних відносин: еволюція становлення та перспективи розвитку

Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

Молокопродуктовий підкомплекс у реалізації цілей сталого розвитку

Теоретичні основи посилення дієвості вітчизняного інституту аудиту

Фінансові ризики бюджетної безпеки та їх державне регулювання

Оплата праці в двонаправленому розвитку аграрного підприємництва

Стратегічні орієнтири та пріоритетні напрями сталого розвитку сільських громад і територій в Україні в умовах децентралізації влади

Цінові тенденції та цінові співвідношення в умовах пандемії COVID-19: кейс-аналіз окремих країн

Продовольче забезпечення в Україні та світі в умовах пандемії COVID-19 (англомовна)

Соціальний розвиток українського села (англомовна)

Соціальний розвиток села в умовах децентралізації влади

Макроекономічний інвестиційний процес у сільському господарстві України

Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні в умовах європейського зеленого курсу

Методичні та практичні аспекти підвищення капіталізації агробізнесу

Зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією України в умовах поширення пандемії COVID-19

Управління аграрним землекористуванням у контексті нелінійного підходу

Вибір моделі аграрного устрою України як основи всебічного сталого сільського розвитку

Глобальна кліматична криза та її вплив на розвиток аграрного сектору економіки України

Методичні підходи до оцінки фінансових ризиків аграрного сектору

Економіка насінництва (англомовна)

Наукове забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні

Проблеми модернізації земельних відносин в Україні

Ефективність господарського механізму взаємодії учасників молочного ринку та функціонування молокопереробних підприємств

Інноваційні стратегії мінімізації ризиків сільського населення щодо захищеної зайнятості, викликаних пандемією коронавірусу та інституційними обмеженнями

Потенційні напрями фінансового стимулювання розвитку науково-інноваційних кластерів

Зовнішня торгівля аграрними товарами України в контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом

Класифікація фінансових інструментів: обліково-контрольний аспект

Шляхи підвищення прибутку від експорту української кукурудзи на світовому ринку

Електронне урядування економіки майбутнього: світовий досвід та перспективи України (англомовна)

Сторінки