ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2021 рік

Економіка аграрних перетворень (англомовна)

Основні суперечності організаційно-економічного механізму розвитку аграрної сфери України та шляхи їх врегулювання

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств у системі формування їх конкурентних стратегій

Методи оцінки рівня розвитку суб’єктів аграрного підприємництва

Соціальний капітал у розвитку соціального підприємництва

Концептуальні засади формування Smart-територій в Україні

Методика початкового маркетингового аналізу сайтів конкурентів у процесі просування науково-інноваційної продукції

Державна політика у сфері впровадження біоенергетичних технологій в контексті її нормативно-правового забезпечення

Інституційні фактори розвитку продуктивності праці в аграрному підприємництві

Формування продовольчих систем: теоретико-сутнісні аспекти

Імперативи формування організаційного механізму ефективного функціонування молокопереробних підприємств

Продовольча безпека в сучасному вимірі (англомовна)

Сучасні виклики продовольчого забезпечення країни

Інституціональні критерії впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій

Індикативна оцінка результативності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки

Організація, організування, адміністрування

Теорія сутності дефініції «сільські території»

Розвиток біоорієнтованої економіки: досвід Європейського Союзу

Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях

Соціально-економічні чинники академічної мобільності у формуванні конкурентоспроможності представників науково-освітньої спільноти

Сторінки