ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Склад редакційної колегії Міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК»

 

Головний редактор:

Лупенко Юрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0001-6846-0300; ResearcherID: L-9221-2015; Scopus author ID: 57205647385; Google Scholar

E-mail: pd@iae.org.ua

 

Заступники головного редактора:

Саблук Петро Трохимович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, академік-секретар Відділення, Національна академія аграрних наук України, Україна

ORCID ID: 0000-0002-8037-9545; Scopus author ID: 57190430336; Google Scholar

E-mail: economuaan@ukr.net

 

Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, учений секретар, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0001-5257-5517; ResearcherID: AAH-7498-2020; Scopus author ID: 57211475878; Google Scholar

E-mail: shpykuliak@ukr.net

 

Члени редакційної колегії:

Андрос Світлана Вікторівна, докторка економічних наук, доцентка, провідна наукова співробітниця, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0001-5561-901X; ResearcherID: AAC-4017-2020; Google Scholar

E-mail: andros.sv@ukr.net

 

Бездушна Юлія Сергіївна, докторка економічних наук, старша наукова співробітниця, завідувачка відділу, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0002-5924-0805; ResearcherID: AAG-2240-2019; Google Scholar

E-mail: bezdushna@vipo.biz.ua

 

Валентинов Владислав Леонідович, доктор економічних наук, професор, Лейбніц Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою, Німеччина

ORCID ID: 0000-0002-4247-0364; ResearcherID: V-2932-2019; Scopus author ID: 15123350000; Google Scholar; ResearchGate

E-mail: valentinov@iamo.de

 

Гришова Інна Юріївна, докторка економічних наук, професорка, Цянзуський педагогічний університет, Китай

ORCID ID: 0000-0001-6276-7619; Scopus author ID: 56912353700; Google Scholar

E-mail: 2606147@ukr.net

 

Гуторов Андрій Олександрович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0002-6881-4911; ResearcherID: G-2576-2015; Scopus author ID: 57205644248; Google Scholar

E-mail: gutorov.andrew@gmail.com

 

Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Сумський національний аграрний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-9847-1593; ResearcherID: T-7899-2018; Scopus author ID: 56447014600; Google Scholar

E-mail: y.danko@snau.edu.ua

 

Жук Валерій Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0003-1367-5333; ResearcherID K-1021-2018; Scopus author ID: 57204840904; Google Scholar

E-mail: zhuk@faaf.org.ua

 

Забуранна Леся Валентинівна, докторка економічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НААН, професорка кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

ORCID ID: 0000-0002-3310-125X; ResearcherID P-7173-2017; Scopus author ID: 36572859500; Google Scholar

E-mail: zaburannal@gmail.com

 

Захарчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0002-1734-1130; Scopus author ID: 57200313044; Google Scholar

E-mail: zahar-s@ukr.net

 

Зіновчук Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Поліський національний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0001-7759-6218; ResearcherID: G-4628-2016; Scopus author ID: 57216373089; Google Scholar

E-mail: zinovchuk@yahoo.com

 

Кропивко Михайло Федорович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0002-0284-6902; Google Scholar

E-mail: kropivko@iae.org.ua

 

Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0001-9198-4460; ResearcherID: AAH-7416-2020; Scopus; Google Scholar

E-mail: malik_coop@iae.org.ua

 

Мелнікіене Раса, докторка соціальних наук, директорка, Інститут економіки та розвитку сільських територій Литовського центру соціальних наук, заступник директора, Литовський центр соціальних наук, Литва

ORCID ID: 0000-0003-4033-3187; Scopus author ID: 57041357400

E-mail: rasa.melnikiene@laei.lt

 

Мельник Леонід Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, директор Науково-дослідного інституту економіки розвитку МОН України та НАН України, Україна

ORCID ID: 0000-0001-7824-0678; ResearcherID: AAP-7380-2021; Scopus author ID: 36176147700; Google Scholar

E-mail: melnyk@econ.fem.sumdu.edu.ua

 

Надь Янош, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор, Дебреценський університет, президент, Центр аграрних наук, Угорщина

ORCID ID: 0000-0002-1293-9045; Scopus author ID: 25029728400

E-mail: nagyjanos@agr.unideb.hu

 

Орлова-Курилова Ольга Володимирівна, докторка економічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0001-8382-8070; ResearcherID: AAA-1959-2019; Scopus author ID: 57218254575; Google Scholar

E-mail: o.orlova-kurylova@lgnau.edu.ua

 

Патика Наталія Іванівна, докторка економічних наук, доцентка, завідувачка відділу, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0003-0062-7631; ResearcherID: AAE-1335-2021; Scopus author ID: 57221438500; Google Scholar

E-mail: n_patyka@ukr.net

 

Пугачов Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, заступник директора, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0002-7507-5870; Scopus author ID: 57194153893; Google Scholar

E-mail: nick.pugachov@gmail.com

 

Сичевський Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, радник дирекції, Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, Україна

ORCID ID: 0000-0002-5672-9189; ResearcherID: AAB-2117-2020; Scopus author ID: 57220087830; Google Scholar

E-mail: sychevskiy@ipr.net.ua

 

Хвесик Михайло Артемович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Україна

ORCID ID: 0000-0003-4306-4904; Scopus author ID: 57195964091; Google Scholar

E-mail: reception.ecos@gmail.com

 

Ходаківська Ольга Василівна, докторка економічних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НААН, заступниця директора, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0002-3421-8361; ResearcherID: F-6050-2019; Scopus author ID: 57205697605; Google Scholar;

E-mail: iae_zem@ukr.net

 

Цві Лерман, доктор економічних наук, професор, Єврейський університет в Єрусалимі, Ізраїль

ORCID ID: 0000-0002-6865-8429; Scopus author ID: 6603738305; Google Scholar; ResearchGate

E-mail: zvi.lerman@mail.huji.ac.il

 

Шебанін В’ячеслав Сергійович, доктор технічних наук, професор, академік НААН, ректор, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-0391-396X; ResearcherID: S-7225-2018; Scopus author ID: 6506119517; Google Scholar

E-mail: rector@mnau.edu.ua

 

Шпичак Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ORCID ID: 0000-0003-1329-5218; Google Scholar

E-mail: om.shpychak@gmail.com