ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43.01
Аграрна політика і реформування

Development of cluster systems as a booster for the level of competitiveness and social orientation of agrarian enterprises / Kropyvko M.F. // Ekonomika APK. - 2013. - № 3 - P. 3

An article studies scientific approaches towards increasing of competitiveness level, innovation and social orientation of agricultural production. It is based on joint activities in cluster forms of regional cooperation. Types and legal forms of large-scale agro-industry cluster associations are defined, the organizational model of cluster systems is suggested. This model includes farms, family farms, enterprises of agricultural, processing, wholesale, institutions of science and education. Tabl.: 1. Figs.: 7. Refs.: 9.
Key words: competitiveness, agro-industry, joint activity, integration, cluster systems

References

  1. Бородіна О.М. Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні / О.М. Бородіна, А.О. Гуторов // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 21-28.
  2. Данкевич А.Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 69-74.
  3. Досвід Бєлгородської області Російської Федерації по управлінню земельними ресурсами і розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва (2-ге вид.) (рос. мовою) / П.Т. Cаблук, Є.С. Савченко, М.Ф. Кропивко, О.В. Ходаківська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 82 с.
  4. Ініціатива «Рідне село». Практичні кроки. Господарства населення та сільськогосподарська кооперація (Матеріали для обговорення) / Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2012.
  5. Малік М.Й. Оцінка перспектив розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / М.Й. Малік, Р.Я. Корінець // Економіка АПК.– 2012. – № 7. – С. 3-8.
  6. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів; пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. – К.: Основи, 1997. – 390 с.
  7. Сільське господарство України 2011: Стат. зб. / за ред. Н.С. Власенко. – К., 2012.
  8. Теоретические основы развития межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции/ И.И. Лукинов; Развитие специализации, межхоз. кооперирования и агропром. интеграции: Матер. респ. науч.- произв. конф., Киев, 12-14 мая 1976 г. – К.: Урожай, 1977.
  9. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій: моногр. / за ред. П.Т. Саблука і М.Ф. Кропивка – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 450.
Read article: 13_03_01.pdf