ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.147 (100)
Зовнішньоекономічні відносини

Biodynamic agriculture in global perspective / Artysh V.I. // Ekonomika APK. - 2016. - № 4 - P. 89

The paper highlights the development of biodynamic agriculture throughout the world. The study shows a variety of approaches to definitions of key terms that constitute the phenomenon of “biodynamic agriculture”. The author presents the results of the study of the current state of biodynamic products market. The development of biodynamic agriculture is extremely important both for conservation and protection of agricultural lands, and for entering into the international division of labour. Thus, the development of biodynamic production significantly depends on the demand for biodynamic products, including prices and real income of the population. Determination of demand will predict important trends in the production and sales of biodynamic products today. Refs.: 11.
Key words: market of biodynamic products, biodynamic production, organic products, demand, agriculture

References

 1. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера / В.И. Вернадский. - М.: Наука, 1994. - 560 с.
 2. Бородачова Н.В. Органічне виробництво: як прискорити доступ споживачів до органічних продуктів в Україні / Н.В. Бородачова // Наук. вісн. НАУ. - 2005. - № 81. - С.293-301.
 3. Глобальные изменения и устойчивое развитие: важнейшие тенденции. Доклад генерального секретаря ООН 20 января 1997 г. Комиссия по устойчивому развитию. - Нью-Йорк, ООН, 1997. - 50 с.
 4. Гринів Л.С. Еколого-збалансована економіка: проблеми теорії. / Л.С. Гринів. - Л.: Кн. ф-ка атласу, 2000. - 240 с.
 5. Жиганова Л.П. Основные аспекты биобезопасности общества / Л.П. Жиганова // “США. Канада”. - 2007. - №1. - с.102.
 6. Зінчук Т.О. Витоки та підходи до формування категоріального апарату “органічне виробництво”: європейський і світовий досвід / Т.О. Зінчук // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир: Полісся, 2013. - 492 с.
 7. З’їзди, конференції, наради / Екологічні аспекти інтенсифікації сільського господарства // Вісн. аграр. науки. - 2003. - №3. - С.82-85.
 8. Офіційний сайт Центру екологічної безпеки споживачів / [Інтернет ресурс] / Режим доступу: http://www.ecoinfo.com.ua.
 9. Прадун В.П. Формування екологічно збалансованого аграрного виробництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти / В.П. Прадун // Агроінком. - 2004. - №5-6. - С.59-64.
 10. Sylvander, B. and N.H.Kristensen. Organic Marketing Initiatives in Europe. Organic Marketing Initiatives and Rural Development., School of Management and Business, University of Wales, Aberystwyth, UK, 2005 - 45 р.
 11. The Danish organics label [Електронний курс] / - Режим доступу: http://organicdenmark.dk/organic-in-denmark/the-danish-organics-label.
Read article: 13.pdf