ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.322:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902066
Аграрний менеджмент і підприємництво

Investment maintenance for agricultural enterprises development / Matsybora T.V. // Ekonomika APK. - 2019. - № 2 - P. 66

The purpose of the article is to justify proposals on solution of problems of investment maintenance for agricultural enterprise development. Research methods. In the research process were used the following scientific methods: dialectical method of scientific knowledge; analysis and synthesis; system generalization for analysis and generalization of problems of investment maintenance for agricultural enterprise development and formation of conclusions; method of grouping for determining a level of investment maintenance and production of agricultural enterprises in Ukrainian regions. Research results. Development conditions for agricultural enterprises were determined. The main problems of investment maintenance for agricultural enterprises, which hinder their development, were considered and generalized. Propositions for problem solution of investment maintenance for agricultural enterprises development were substantiated. Elements of scientific novelty. Influence of a level of investment maintenance for agricultural enterprises on agricultural production development in Ukrainian regions was established and proposals on problems solving of investment maintenance for agricultural enterprises development were substantiated. Practical significance. Conclusions, suggestions and practical recommendations can be used to determine a level of investment maintenance for agricultural enterprises in Ukrainian regions during formation and implementation of investment programs and projects. Figs.: 3. Refs.: 12.
Key words: investments; investment maintenance; investment maintenance for agricultural enterprises; development; development of agricultural enterprises; investment maintenance for agricultural enterprise development

References

 1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : МП «ИТЕМ ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. 448 с.
 2. Гордієнко В. П., Боярко В. М. Науково-методичні підходи до оцінки інвестиційної безпеки регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 19. С. 11–15.
 3. Гуторов О. І., Калашніков А. О. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств : лекція. Харків : ХНАУ, 2014. 43 с.
 4. Кривов’язюк І. В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2012. 392 с.
 5. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11 С. 9–18.
 6. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 490 с.
 7. Мошенський С. З. Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність. Наука молода. 2008. № 10. С. 166–171.
 8. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (12). С. 120–126.
 9. Однорог М. А. Інвестиційне забезпечення у сільськогосподарському секторі економіки України. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8). Ч. 1. С. 142–148.
 10. Орловська Ю. В. Інвестиційне забезпечення регіонального розвитку: проблеми та стратегічні перспективи : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта. 2003. 252 с.
 11. Яремко Л. А. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 9. С. 135–144.
 12. IFC (2011). Investment Climate in Ukraine as Seen by Private Business, IFC Ukraine Investment Climate Project Report. URL : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2/Ukraine-IC-Report_Nov2011_ENG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2.
Read article: eapk_2019_2_p_66_72.pdf